ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲೇ?
ಇನಿಯಾ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ
ಮನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಖಯಾಲಿ. ||

ಮುಂಜಾವಿನ ಹೊನ್ನಿನ ಕಿರಣ
ಬೀಳೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ನಿನ್ನ ಚುಂಬನ|
ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವ
ಕಿವಿ ಕಾತರಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಪಿಸುಮಾತಿನ ರವ ||

ಹೂವು ಬೀರಿದ ಕಂಪು
ಮರೆಯಗೊಡದು ನಿನ್ನ ನೆನಪು|
ಹೊರಗೆ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿರೆ
ನಿನ್ನ ಒಲವ ಧಾರೆ ಕಾಡುತಿರೆ||

ಆಗಸದಿ ಚೆಲ್ಲಿಹುದು ತಾರೆಗಳ ಕಾಂತಿ
ಕಂಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ನಯನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ|
ಮುಗ್ಧ ಕಂದನ ಮುದ್ದು ಕೇಕೆ
ನೆನಪಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ನಗುವ ರೇಖೆ
ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುತಿದೆ ,ಹೀಗೇಕೆ?||
With so many trees falling in our garden city Bangalore ,nothing much could do except feel sad.We thought lets plant something or grow some plants in our balcony.So me and husband went and bought some..now its lovely feeling watchng them grow and blossomed flowers.Here are some pics of new members at our home.